Partnerbarnehage

Fra 01.08 16 ble Gardstunet Barnehage AS partner med barnehagekjeden Læringsverkstedet. For mer informasjon se; læringsverkstedet.no