Opptak i barnehagen

Gardstunet Barnehage AS har samordna opptak med Fjell Kommune.

Søknadsfrist til hovedopptaket i august er 1 mars.

Gå til lenken under for å sende søknad.

Elektronisk søknad:

https://www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/barnehageplass/

 

Ønskjer du overføring?

Dersom du allereie har plass i barnehage i Fjell,men ønskjer å stå på venteliste hos oss, må du fylle ut og sende overføringsskjema. Dette må og gjerast elektronisk på Fjell.kommune.no

Barnehageskjema

Alle barnehageskjema og tilhøyrande informasjon er tilgjengeleg på denne sida:
http://www2.fjell.kommune.no/Tjenester/Tenestebeskrivelser/Barnehageplass/