Dyra i fjøsen

Gardstunet Barnehage ligg på tunet til Leitet gard, og borna får dermed bli kjent med ulike dyr. På garden er der hestar (Torfinn, Molly og Minos), høner, grisar, sauer og kaniner.