Dyra i Barnehagen

I Barnehagen har vi kanin- og hønsegård, og barna får hjelpe til med å gi mat og halde reint. Hønene vart ruga fram i rugemaskin i barnehagen vår 2013.