Ulike turmål

Gardstunet Barnehage har mange varierte turopplevelsar å tilby barn. Vi har kort veg til fjell, sjø og vatn. På mange av turmåla har vi laga eigne navn saman med borna. Vi har eigen minibuss som gir oss mange høver for spennande turar utanfor vårt nærområde.

Fjell Festning

 

Russarstegen

 

Kolhaugen

 

Hekseskogen

 

Klatretreet

 

Grillhytta